Jelentkezési lap

                Első Zsenge Oktató és Szolgáltató Bt.

       FMKP nyilvántartási szám: 00689-2010

            1202 Budapest Vaskapu u. 53.

                   Tel.: 1 283 67 32

 Tanfolyami jelentkezési lap

 

Jelentkező neve:

Leánykori neve:

Születési helye és ideje (év, hó nap):

Anyja neve:

Lakcíme:

Elérhetősége, telefon és e-mail címe:

Munkahelye megnevezése:

Munkahelye címe:

Szakképesítése:

 

Tanfolyam pontos megnevezése: Szemléletváltás az óvodások és kisiskolások testnevelésében-Mindennapos mozgásprogramok tervezése és szervezése (Az alapítási engedély nyilvántartási száma: 575/141/2017.)

 

A tanfolyam összóraszáma: 30 óra

A tanfolyam díja: 40 000 Ft/fő (teljes önerős befizetés esetén 35 000Ft)

Az intézmény vezetőjének igazolása:

 

…………………..………………………………………..intézmény vezetője igazolja, hogy a tanfolyamra jelentkező pedagógus tanfolyami díjának……...…%-át az intézménye vállalja.

A számlázási cím pontos megnevezése: ……...…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Intézmény vezetőjének aláírása

Dátum:                                                                                              

Ph.

 

A jelentkező igazolása:

…………………………………..........……...jelentkező vállalja, hogy a tanfolyam árának fennmaradó …….%-át a tanfolyam kezdetekor készpénzben, vagy átutalással befizeti.

A számlázási cím pontos megnevezése:……………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Jelentkező aláírása :

 

Dátum:………….