Delacato mozgásterápia

JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

 

Mozgásterápia a tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok kezelésére


A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, hiszen a gyermek mozgásának fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Éppen ezért ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad, vagy nem gyakorlódik be eléggé (pl. túl korán feláll, vagy jár a gyermek), akkor az ehhez kapcsolódó érzékelő és irányító központok sem fejlődnek megfelelően. Ez pedig tanulási és viselkedési problémákhoz vezethet.

Erre alapozva dolgozta ki Carl Henry Delacato mozgásterápiáját. Magyarországon Kulcsár Mihályné fejlesztett ki Delacato módszerére alapozva egy elemi mozgásokon alapuló terápiát. Gyakorlatsorokat dolgozott ki a térérzékelés, az egyensúlyérzékelés és a finommozgások fejlesztésére.
A tanulási, magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek számára kidolgozott terápiát 1999 óta oktatják. A módszer jól használható az óvodás korosztálynál a prevencióban is. A fejlesztés pozitív hatása legalább nyolc hónapi gyakorlás után várható.

A terápia lényege

Állapotfelmérés:

A hiányok és éretlenségek felderítésére összetett vizsgálattal kezdődik a terápia. A kiértékelés után fény derül azokra a területekre, ahol szükséges a fejlesztés.

Gyakorlatsor összeállítás és betanítás:

A vizsgálati eredmények alapján egy 8-10 feladatból álló gyakorlatsort dolgozok ki. A gyakorlatokat naponta kell végezni a megadott ismétlésszámban, vagy időtartamban. Egy feladatsor elvégzése 20-30 percet vesz igénybe. Mivel a gyakorlatoknak nincs különleges eszközigénye, ezért otthoni körülmények közt, a szülők vezetésével is végezhető a gyakorlás.

Kontrollvizsgálat, új gyakorlatsor összeállítás és betanítás:

Havonta egy ellenőrző vizsgálat után kapja meg a gyermek ez előző feladatokra épülő új gyakorlatsort.

Mikor lehet szükség a terápiára? Figyelmeztető jelek:

 • Bizonytalan mozgás, rossz egyensúlyérzék
 • Lemaradás a mozgásfejlődésben
 • Rossz téri tájékozódás
 • Mozgáskoordinációs problémák
 • Ügyetlen kézmozgások
 • Figyelem és koncentráció zavar
 • Megkésett beszédfejlődés
 • Beszédhibák
 • Észlelési problémák
 • Beilleszkedési és magatartási zavar
 • Szocializációs problémák
 • Dyslexia, dysgrafia, dyscalkulia, vagy ezek gyanúja


Árak

Állapotfelmérés és első gyakorlatsor összeállítása: 8000Ft

Következő gyakorlatsor összeállítása és betanítása: 5
000Ft