Állapot- és mozgásvizsgálat

JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

 

A szenzomotoros szemléletű állapot- és mozgásvizsgálat felvétele, értékelési szempontjai és alkalmazási lehetőségei

A 35-45 perces vizsgálat, melynek segítségével meg lehet határozni a vizsgált gyermek organikus érettségének (éretlenségének) a szintjét százalékban. A vizsgálattal kimutatható a vizsgálható 40 készség- és részképesség profilja. A kapott eredmények segítségével fontos információkat kaphatunk az iskolai beválás sikerességére vonatkozóan.

A vizsgálat az idegrendszer organikus éretlenségének okaira, illetve az ezt jellemző motoros, pszichés-kognitív, szociális, valamint a pszichomotoros, szociomotoros és pszichoszociális tünetekre derít fényt.

A már 5 éves korban felvehető állapot- és mozgásvizsgálat a fejlesztő és felzárkóztató terápiák időbeni alkalmazását segíti elő.

Mikor lehet szükség a terápiára? Figyelmeztető jelek:

 • Megkésett pszichomotoros fejlődés
 • Megkésett beszédfejlődés
 • Bizonytalan mozgás, rossz egyensúlyérzék
 • Lemaradás a mozgásfejlődésben
 • Rossz téri tájékozódás
 • Mozgáskoordinációs problémák
 • Ügyetlen kézmozgások
 • Figyelem és koncentráció zavar
 • Észlelési problémák
 • Beilleszkedési és magatartási zavar
 • Szocializációs problémák
 • Izomtónus eloszlásui zavar

 

Árak

Állapot- és mozgásvizsgálat: 8000Ft