Elméleti

Felkérésre a következő témákban vállalok előadásokat szakmai konferenciákon, pedagógiai napokon, nevelőtestületi értekezleteken, szülői értekezleteken az egész ország területén. A megjelölt időtartamok, csak tájékoztató jellegűek, igény szerint változtathatóak.

 • Élménytesi-Okostesi 4ó
 • Mozgásfejlesztés az óvodában 4ó 
 • A hanyagtartás mozgásterápiája 4ó
 • Új szemlélet a tartásjavításban (óvoda, általános iskola) 4ó
 • Korszerű mozgásfejlesztés, prevenciós lehetőségek az óvodában 4ó
 • Hatékony foglalkoztatási formák az óvodai mozgásban 3-4ó
 • Egészséges életmódra nevelés 4ó
 • Új szemlélet a tartásjavításban és a mozgásfejlesztésben 4ó
 • Ép testben ép lélek? Milyen szerepe van a pedagógusoknak a gyermekek érzelmi nevelésében 2ó
 • Szükség van-e az óvodai gyógytestnevelésre? Gyógytestnevelés az óvodában 2ó
 • Mit tehetnek a szülők a kezdődő mozgásszervi elváltozások megelőzéséért kisgyermekkorban? 2ó
 • Az utánzó gyakorlatok szerepe az óvodai és iskolai testnevelésben 3ó
 • Tartásjavítás utánzó gyakorlatokkal 2ó
 • A motoros képességek rendszere és fejlesztési lehetőségeik a testnevelés foglalkozásokon ill. órákon 3ó
 • A koordinációs képességek fejlesztése a testnevelés foglalkozásokon ill.órákon 4ó
 • Egyensúlyérzék fejlesztés 3ó
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek mozgásfejlesztése 4ó
 • Differenciálás a testnevelés foglalkozásokon és órákon. Különböző órafelépítések, foglalkoztatási formák 3ó
 • Szemléletváltás az óvodai testnevelésben 3ó
 • Komplex fejlesztés a korai gyermekkorban