Sindelar kognitív terápia

JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

 

Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek kognitív fejlesztése a tanulási zavarok megelőzéséért

Brigitte Sindelar osztrák pszichológus, pszichoterapeuta komplex fejlesztő programja elsősorban az idegi eredetű tanulási és magatartási zavarok hatékony terápiája

A terápia célja a részképesség gyengeségek következtében kialakuló tanulási zavar megelőzése. Az eljárás pszichológiai ismeretekre épülő kognitív fejlesztő terápia. Nem kompenzatórikus „kezelés”, hanem kognitív terápia, amely funkcionális gyakorlási helyzetek sorozatából áll. Elve, hogy azon a szinten kell kezdeni a fejlesztést, ahol a gyerek tart. Ahol a kognitív képesség még megfelelően működik. Akkor is innen indul a fejlesztés, ha ez a szint a gyermek életkorához képest igen alacsony.

A Sindelar program a szülő és a pedagógus aktív együttműködéséről szól A fejlesztés időtartama minimum 8-10 hónap, napi 10 perc. Az első pozitív hatás 3 hónap múlva várható.

A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki: figyelem, észlelés, észlelési területek összekapcsolása, emlékezet, szerialitás (sorrendiség), téri tájékozódás. A program megfelelő alkalmazásától a fejlesztés által megcélzott részképesség minőségi változása várható, amely egy biztosabb alapot jelenthet a korábban rosszul elsajátított készség/ismeret sikeres újratanulásához.

A terápia lényege

Diagnózis felállítása

Vizsgálat, mely a részképességek teljes profiljának megismerésére irányul, nem csak a hibás funkciókat deríti fel. A vizsgálat minőségi elemzése, mely kijelöli a fejlesztés irányát. A program lezárásakor is készül vizsgálat. Így az eredmények összehasonlítása lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a gyermek önmagához viszonyítva mennyit fejlődött.

Fejlesztési terv összeállítása és betanítása:

A vizsgálati eredmények alapján egy maximum napi 10 percet igénybe vevő gyakorlóprogram összeállítása. Minden nap csak egy terület fejlesztésére kerül sor. Mivel a gyakorlatoknak nincs különleges eszközigénye, ezért otthoni körülmények közt, a szülők vezetésével is végezhető a gyakorlás.

Kontrollvizsgálat, új gyakorlatsor összeállítás és betanítás:

Havonta egy ellenőrző vizsgálat után kapja meg a gyermek ez előző feladatokra épülő új gyakorlatsort.

Mikor lehet szükség a terápiára? Figyelmeztető jelek:

  • A gyermek a korához képest egyes értelmi területeken, részképességekben nagy lemaradást mutat
  • Figyelemkoncentrációs problémák
  • Probléma a figyelem tartósságával
  • Észlelési problémák
  • Mozáskoordinációs problémák
  • Dyslexia, dysgrafia, dyscalkulia, vagy ezek gyanúja
  • Tanulásban akadályozottság
  • Enyhe értelmi fogyatékosság


Árak

Diagnózis felállítása, első gyakorlatsor összeállítása és betanítása:
9000Ft

További gyakorlatsor összeállítása és betanítása: 5
000Ft