Babás-mamás fejlesztés

JELENLEG NEM ELÉRHETŐ A FEJLESZTÉS

 

Interaktív fejlesztés az óvodáskor előtt
1,5-4 éves gyermekeknek


A fejlesztés területei

 • Alapvető mozgásformák fejlesztése (kúszás, mászás, járás, futás, gurulás, ugrás, dobás, elkapás stb.)
 • Koordinációs képességek fejlesztése (egyensúlyozás, téri tájékozódás, ritmusérzék, szem-kéz-láb koordináció, oldaliság stb.)
 • Kézügyesség, finommotorika fejlesztés
 • Testséma fejlesztés
 • Értelmi képességek fejlesztése (gondolkodás, emlékezet, megfigyelőképesség stb.)
 • Szocializáció, együttműködés fejlesztés
 • Anya-gyermek kapcsolat fejlesztése


A foglalkozások jellemzői

 • A foglalkozások három fő részből állnak: értelmi fejlesztés, nagymozgás-fejlesztés, finommozgás-fejlesztés (a részek között rövid pihenőkkel)
 • Differenciált, egyénre szabott fejlesztés két fejlesztő részvételével
 • Anya és gyermek mindvégig közösen dolgozik
 • Ölbéli játékok, mozgásos mondókák
 • Egyéni, páros és csoportos játékok különböző eszközök használatával
 • Akadálypályák