Mozdulj, ügyesedj!

Speciális prevenciós és korrekciós torna az óvodások és kisiskolások testnevelésében c. továbbképzés

Alapítási engedély nyilvántartási száma:OK-410/160/2010


A továbbképzés szervezője:

Első Zsenge Oktató és Szolgáltató Bt.
1202 Budapest Vaskapu u. 53.
1 283 67 32
(FMKP nyilvántartási szám: 00689-2010)

A továbbképzés összóraszáma:

60 óra (25 óra elmélet és 35 óra gyakorlat)

A továbbképzés díja:

60 000 Ft/fő

A tanfolyam bázishelye:

Kerekerdő Óvoda
1205 Budapest, Mártonffy u. 76-78.

A továbbképzés igény szerint külső helyszínre is kihelyezhető!

A továbbképzést tartja:

Pappné Gazdag Zsuzsanna
testnevelő – gyógytestnevelő tanár, gyógytestnevelés szakértő
Tel.: 01 283-6732, mobil: 20/91-60-521, e-mail: pgazdagzsuzsa@gmail.com

A továbbképzés célcsoportja:

óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógytestnevelők, konduktorok, fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok

A továbbképzés célja:

A továbbképzés elméleti és gyakorlati segítséget kíván nyújtani azoknak a pedagógusoknak, akik a 3-10 éves korosztály testnevelésével foglalkoznak. Bemutatja, hogy miként lehet a gyógytestnevelés mozgásanyagából meríteni az óvodások és kisiskolások preventív célú testneveléséhez. Megismerteti a helyes testtartás kialakításához, a tartáshibák megelőzéséhez valamint a lúdtalp megelőzéséhez és korrekciójához szükséges alapvető anatómiai ismereteket. Betekintést nyújt a kezdődő mozgásszervi elváltozásokat megelőző speciális gyakorlatanyag használatának elméleti alapjaiba, valamint annak gyakorlatába. A tanfolyam célja, hogy a pedagógusok az elsajátított gyakorlatanyagot hatékonyan alkalmazzák a gyakorlati munkájukban. Preventív szemléletű testnevelés foglalkozásokat és órákat tartva szerepet vállaljanak a prevencióban, azaz a kezdődő mozgásszervi elváltozások megelőzésében.

A továbbképzés főbb tematikai egységei:

  • általános anatómiai alapismeretek
  • a helyes testtartás ismérvei
  • a helytelen tartás különböző formái
  • a gyermekkorban leggyakrabban előforduló ortopédiai elváltozások megelőzése
  • a mellkas elváltozásai, légzőtorna
  • az alsó végtag elváltozásai
  • speciális prevenciós és korrekciós gyakorlatanyag
  • a tanult anyag gyakorlatban való alkalmazása


A továbbképzésen alkalmazott oktatási módszerek:

előadás, magyarázat, konzultáció, filmvetítés, bemutató foglalkozások

A továbbképzésen alkalmazott munkaformák:

bemutatás, betanítás párokban és csoportnak, páros és csoportos gyakorlás

A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei:

A hallgatók elméleti tudásukról tesztvizsgán, az elsajátított gyakorlati anyag ismeretéről gyakorlati vizsgán adnak számot, melyen képesnek kell lenniük önállóan levezetni egy általuk megtervezett foglalkozást, a tanfolyam során leadott bármelyik résztéma gyakorlatanyagából.Visszajelzések korábbi kurzusok résztvevőitől:


„Korszerű, komplex ismereteket nyújt.”

„Szemléletváltáson estem át.”

„Minden alkalommal adott valami újat.”

„Nagyon tetszett, hogy a gyakorlatokat mi maguk is elvégeztük, és az órák anyagához kapcsolódva nagyon sok játékot, és új, ötletes feladatokat tanultunk.”

„Nagyon jól felhasználható az óvodai mozgásfejlesztésben az itt tanult ismeretanyag.”

„A rengeteg gyakorlat sok segítséget nyújt az alsó tagozatos testnevelési órák megtartásához.”